Tech.eu InGain

Tech.eu: Latvian fintech inGain secures €650,000 for no-code SaaS loan management system