Saturs un PR

Dažāda veida satura radīšana un izplatīšana

Apmācības

Uzņēmumu darbiniekiem par dažādām tēmām.

Mārketings

Stratēģija, plāns, ieviešanas koordinēšana.

Teikums Marketing Lab

Ikmēneša tikšanās mārketinga profesionāļiem

Co-working piedāvājums

Dalītu izmaksu mārketinga konsultācijas

Sociālo tīklu profili