Kursors.lv: Digitālās identitātes pakalpojumu sniedzējs “Signicat” nopērk “Dokobit”