Delfi: Nozare ceļ trauksmi par teritoriju plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas pusgada dīkstāvi