Bismart.lv: Dibina organizāciju “She Can Do IT” ar mērķi veicināt izpratni par sievietēm un tehnoloģijām