Saturs un PR

Dažāda veida satura radīšana un izplatīšana

Mārketings

Zīmola stratēģija, tirgus izpēte, digitālais mārketings.

LEGO® SERIOUS PLAY®

Domāšanas, komunikācijas un problēmu risināšanas metode