LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® ir fasilitēta strukturētu tikšanos organizēšanas, komunikācijas un problēmu risināšanas metode. Piedalās visi! Dalībnieki atgriezeniskās saites iegūšanai iesaistās procesā, kur ar dažādiem jautājumiem tiek uzzināts viņu viedoklis.

Katrs procesa dalībnieks uzbūvē savu LEGO®  modeli kā atbildi uz fasilitatora uzdoto jautājumu, izmanojot īpaši atlasītus LEGO® klučus. Šie 3D modeļi tālāk jau ir grupas diskusiju objekts, iespēja dalīties ar zināšanām, risināt problēmas un pieņemt lēmumus.

LEGO® SERIOUS PLAY® var atklāt komandas vai grupas patieso potenciālu. Ir iespējams panākt visu dalībnieku iesaistīšanos, pārliecību un atdevi.

  • Vai Tev ir jārisina sarežģīts jautājums, kam nav acīmredzamu risinājumu?
  • Vai Tavā komandā ir cilvēki ar dažādām pieredzēm, kam jāsadarbojas, lai sasniegtu konkrētu mērķi?
  • Vai Tu vēlies apvienot savu komandu, definējot kopīgus mērķus un vērtības?

Tad LEGO® SERIOUS PLAY® metode ir Tev!