Saturs un PR

  • Kvalitatīvs saturs – tādu jaunumu atlasīšana un definēšana, kas būtu saistoša mērķauditorijai
  • Saziņa ar partneriem un klientiem nepieciešamo tekstu sagatavošanā
  • SEO draudzīgs saturs mājas lapām
  • Klienta medija satura uzturēšana
  • Publikāciju kalendāra plānošana un veidošana, tostarp izmantojot radošas metodes
  • Sociālo tīklu kontu – Facebook, Twitter, LinkedIn – uzturēšana un satura piemērošana
  • Darbs tiešsaistē – pasākumu atspoguļošana uzņēmuma sociālo mediju kontos
  • Sociālo mediju reklāmas kontu uzturēšana un administrēšana
  • Darbs ar medijiem
  • Mārketinga tekstu tulkošana uz un no angļu, krievu, igauņu un lietuviešu valodas bez tulkošanas pakalpojumu sniedzēju starpniecības, garantējot mārketinga prasībām atbilstošu teksta pārnešanu
TechChill
Codelex
CSR Latvia
reinventing media business forum
izglītības un zinātnes ministrija
iPhone Photography School
greenLine energy
Helve
piche
startinlv
Octorebus