Saturs un PR

  • Kvalitatīvs saturs – tādu jaunumu atlasīšana un definēšana, kas būtu saistoša mērķauditorijai
  • Saziņa ar partneriem un klientiem nepieciešamo tekstu sagatavošanā
  • SEO draudzīgs saturs mājas lapām
  • Klienta medija satura uzturēšana
  • Publikāciju kalendāra plānošana un veidošana, tostarp izmantojot radošas metodes
  • Sociālo tīklu kontu – Facebook, Twitter, LinkedIn – uzturēšana un satura piemērošana
  • Darbs tiešsaistē – pasākumu atspoguļošana uzņēmuma sociālo mediju kontos
  • Sociālo mediju reklāmas kontu uzturēšana un administrēšana
  • Darbs ar medijiem
  • Mārketinga tekstu tulkošana uz un no angļu, krievu, igauņu un lietuviešu valodas bez tulkošanas pakalpojumu sniedzēju starpniecības, garantējot mārketinga prasībām atbilstošu teksta pārnešanu
piche
sk id solutions
Atom logo
new door
startinlv
elko logo
Octorebus