Mondot blogs: Pamani noziegumus laicīgi – uzstādi videokamerām mazgāšanas funkciju!