Latvijas Radio: Digitālās prasmes ir pieprasītas. Daļu no tām var apgūt, neizmantojot digitālās ierīces